A dokumentumot az ügyfélszolgálatunkhoz beérkező kérdések alapján folyamatosan frissítjük. A legújabb kérdéseket mindig az egyes témakörök elején találja!

Pályázat benyújtása

 1. Az online jelentkezési lap kötelez bármire?
  Nem. Az online jelentkezési lap kitöltésével főként a jelentkezési szándékot jelzik. Ha ezt követően mégsem kerül benyújtásra a pályázat, annak nincs jogi vagy egyéb következménye. Az Online jelentkezés azért fontos, hogy a pályázási időszak alatt is folyamatosan lássuk a területi lefedettséget. Tehát minden esetben ennek kell lennie a pályázás első lépésének.

Projekt megvalósítása

 1. Jól értem-e, hogy 2014. novemberétől 2014.december 31-ig minimum 10 helyszíni látogatást szükséges lebonyolítani, valamint 4 db előadás anyagát kell összerakni, prezentálni azt 60 fő számára, előadásonként 15 fős bontásban?
  Igen, jól értelmezi. A támogatási döntéstől 2014. december 31-ig kell a 4 db előadást megtartani összesen minimum 60 fő számára előadásonként minimum 15 fő számára.
 2. MeMoP státusz esetén ezeket az előadásokat a MeMoP címén kell-e megtartani vagy vidékre kitelepülve?
  Meg lehet tartani az előadásokat a MeMoP-on és a megyében másol is az adott megyében lakó állampolgárok számára.
 3. Fontos-e, hogy különböző településeken legyen megtartva 1-1 előadás?
  Nem fontos. Amennyiben a MeMoP településén biztosítani tudja a 60 fős résztvevőt, akkor lehet akár egy településen is megtartani.
 4. Problémát jelent-e, ha a 4 előadáson ugyanazok a személyek vesznek részt (mivel a téma változik, ezért ez is elképzelhető), ill. ha teljesen különbözőek?
  Az nem jelent problémát, ha ugyanazok a személyek is részt vesznek az előadásokon, de aki egy előadáson már részt vett az nem számít bele az indikátorszámba. Tehát, ha a második előadáson is ugyanaz a 15 fő vesz részt, aki az első előadáson, akkor is csak 15 főt tudunk számításba venni a 60 fős indikátorból.
 5. Mi alapján kell kiválasztani a 10 látogatandó eMoP-ot? Van-e szempontrendszer, felosztás, egyéb iránymutatás ezzel kapcsolatban?
  Az eMagyarország Centrum egy listát fog átadni a MeMoP számára az adott megyében lévő látogatandó eMagyarország Pontokról. Ebből a listából kell kiválasztani az eTanácsadónak, hogy melyik az a 10 eMoP, amit ellenőrizni fog.
 6. Látogatások alkalmával a vonatkozó jegyzőkönyvet ki kell tölteni, meg kell bizonyosodni az aktuális helyzetről. Milyen további feladatot kell a helyszíni ellenőrzést végzőnek ellátnia?
  A Pályázati Kiírás és Útmutató 17. sz. melléklete tartalmazza a helyszíni látogatási jegyzőkönyv sablonját. Ezt a sablont kell a helyszínen kitölteni, az adatokat egyeztetni és az infrastruktúrát megtekinteni, továbbá az eMoP-on tevékenykedő vagy üzemeltető személyek tapasztalatainak, kéréseinek összefoglalását is rögzíteni szükséges az eMagyarország Program további fejlesztésének támogatásához. Feladata továbbá az eMagyarország Programról szóló tájékoztatás megadása is pl: pályázati, képzési, stb. lehetőségek, mely adatokat az eMagyarország Centrum az aktuális időpontban a MeMoP rendelkezésére bocsát. Ezután a látogatott eMoP-on dolgozó eTanácsadó(k) aláírásával hitelesíteni. A teljeskörűség érdekében fényképes dokumentáció is készíthető.
 7. E-learning anyagokban meghatározott témák szerint kell összeállítani az előadás anyagát. Ez azt jelenti, hogy adott témák mindegyikének szerepelnie kell a 4 előadás anyagában, vagy szelektálható? Ezeket az anyagokat kell használni, vagy ez csupán iránymutatás a témára, és annak minőségi előadására vonatkozóan?
  Az előadások témái közül szabadon választható, hogy melyiket tartja meg az előadó. A Pályázati Kiírás és Útmutatóban szereplő linken elérhető anyagok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre jelezve, hogy milyen elemekből kell felépülnie az előadásnak.
 8. „Csak” előadást kell tartani, vagy az előadás tanfolyamszerű is lehet? Gondolok itt arra, hogy az előadás anyaga szóban elhangzik, de a hallgató közönség számítógépeknél ülve rögtön ki is próbálhatja, meg is nézheti  pl. az Ügyfélkaput?
  A gyakorlat része lehet az előadásnak. Az interaktivitás elősegítése kifejezetten támogatott.
 9. A lebonyolítást és a pénzügyi, szakmai beszámoló teljesítése után milyen további kötelezettségeket kell vállalnunk?
  A Pénzügyi és Szakmai Beszámoló NIIFI részéről történő elfogadását követően a záró jegyzőkönyv aláírásával válik teljessé a projekt, amelyet mindkét szerződő fél aláír. További kötelezettség nem került meghatározásra, azonban a pályázati kiírásunk célja egy erős hálózat felépítése, amelyhez szükséges, hogy az eMagyarország Centrum és a MeMoP-ok között továbbra is szoros és aktív kapcsolat maradjon és egymást erősítve az eMagyarország Pontok hálózatát közös erővel képviselve újabb pályázati lehetőségeket ragadhassunk meg. Ezért számítunk a MeMoP-okra a záró jegyzőkönyv aláírását követően is.

Pénzügy

 1. Ismeretterjesztő előadás szervezésének költségei – csak terembérlet számolható el a kategórián belül? Vagy esetleg az előadás anyagát elkészítő személy is díjazható (ha igen, milyen formában?)? Milyen egyéb költség merülhet még itt fel?
  Díjazható az előadások lebonyolításával megbízott személy, elsősorban az eTanácsadó. Ez magába foglalhatja az előadások anyagának elkészítését, a rendezvényszervezés egyéb költségeit is (catering, előadásanyagok sokszorosítása, promóciós eszközök bérleti díjai és egyéb járulékos költségek) figyelembe véve a Pályázati Kiírás és Útmutató 8.2. pontjában foglalt százalékos korlátokat.
 2. Helyszíni látogatás költségei – a Helyszíni ellenőrzést végző személy megbízási díját 1.1. –es pontban kell feltüntetni a Személyi juttatásoknál, vagy ennél a pontnál? Amennyiben a megbízási díjat nem itt kell feltüntetni, akkor milyen további költségek számolhatók el ebben a pontban?
  A helyszíni látogatás költségeit a személyi juttatásoknál kell feltüntetni. Kizárólag megbízási díj számolható el, és ennek tartalmaznia kell a látogatások során felmerülő valamennyi költséget. A 4. sz. melléklet ennek megfelelően módosításra került. A látogatások lebonyolításával megbízott személynek elsősorban eTanácsadónak kell lennie, mivel ő jártas az eMoP működésével kapcsolatban.
 3. Pályázati kiírás és útmutató 16. oldal 8.2.2.
  Szervezés és lebonyolítás „járulékos” költségei alatt mit kell értenünk? Például a meghívottak megvendégelése beletartozhat e?
  Catering költséget, illetve az előadások, meghívók és hirdetések sokszorosításának költségeit is el lehet számolni.
 4. Pályázati kiírás és útmutató 18. oldal 8.4.
  4.1.Ha ÁFA visszaigénylők vagyunk, akkor az igényelhető Nettó összeg felső határa mennyi? Számolhatunk e ÁFA nélkül maximum 1 millió forinttal?
  Igen számolhatnak ÁFA nélküli 1 millió forinttal. Ez azt jelenti,hogy  a személyi jellegű juttatások kivételével, minden esetben visszaigényelhető az ÁFA. A személyi jellegű juttatások esetében a közterhek természetesen megfizetendők a megpályázott összegből.
  4.2. A megvásárolni kívánt IKT eszközöket a pályázat alapján Közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni. Közbeszerzési eljárást nov. elején tudunk kezdeményezni, mely 3 hónap múlva hoz eredményt (leghamarabb 2015 január vége).  Van-e esetleg lehetőség az eszközöket más módon beszerezni, illetve a közbeszerzési eljárástól eltekinteni?
  A kedvezményezett feladata eldönteni, hogy közbeszerzés keretében szerzi-e be az adott terméket/szolgáltatást. A pályázati kiírás abban az esetben írja elő a közbeszerzési eljárás lefolytatását, ha a kedvezményezett erre jogszabály alapján köteles.
 5. A pénzügyi tervezés (8.2. Pont)-ban maximalizált arányok olvashatók, viszont ugyanitt szó van 10% átcsoportosíthatóságról. Hogy is van ez?
  A tervezés során, tehát a pályázat benyújtásakor a kötött arányokat kell figyelembe venni. A 10%-os mozgástér a megvalósításra vonatkozik, tehát az elszámoláskor lehet majd eszerint módosítani a tervezett költségeket.