Biztonság: Az eMagyarország Centrum biztosítja azt a szakmai segítséget, ami egy színvonalas közösségi internet hozzáférési pont működéséhez elengedhetetlen. Segítséget nyújt a munkatársak folyamatos képzésében, továbbá az eMagyarország Centrum ügyfélszolgálata bármilyen kérés vagy kérdés esetén készséggel áll a hálózat tagjainak rendelkezésére. A Centrum vezetősége folyamatosan lobbytevékenységet folytat annak érdekében, hogy a hálózat tagjai – tevékenységükhöz, illetve szakmai vagy infrastrukturális fejlődésükhöz – különböző pályázati forrásokhoz juthassanak.

Státusz: Az eMagyarország Centrum eddigi teljesítménye presztízst jelent és státuszt kölcsönöz az eMagyarország Pontoknak. A Centrum különböző rendezvényeinek, oktatásainak során számít az eTanácsadók aktív közreműködésére.  Az eMagyarország Centrum hálózatának tagjai egységes arculati elemekkel (logó, banner, stb.) fémjelzik magukat.

Rendszeres interakciók:Az eMagyarország Centrum szoros kapcsolatot alakít ki és tart fent a tagokkal annak érdekében, hogy a Pontok ne érezzék magukat elszigeteltnek – még egy kis vidéki zsáktelepülés esetében sem – és másokkal rendszeres interakciókba léphessenek. Ezt e-mailben, hírlevelekben, körlevelekben, kérdőívekkel illetve telefonos megkeresésekkel oldják meg, valamint először 2009-ben workshopok  (szakmai továbbképzés) szervezésével is, melyet az ország 7 régiójában, az eTanácsadók számára rendeztek.  A kialakított Területi eMagyarország Központok feladata, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket, ötleteket, problémákat, sikereket eljuttassák a Centrumba és hozzájáruljanak az országos hálózat még hatékonyabb működtetéséhez.

Egymás segítése: A hálózat legfontosabb erőforrása az egymásnak történő szakmai segítségnyújtásban rejlik. A Centrum az eMagyarország Pontoknak nyújtott szakmai segítségen túl hozzájárul az eMagyarország Pontokat legtöbbször fenntartó önkormányzatok településmarketingjéhez azzal, hogy az eMagyarország Pont által szervezett rendezvények beszámolóit ingyenesen közzéteszi a honlapján. Az eMagyarország Pontok pedig a Centrum munkáját segítik azzal, hogy az időközi eKérdőíveket, statisztikai felméréseket interneten kitöltik és elküldik, ami a Centrum hosszú távú szakmai stratégiájának kialakításában játszik kulcsfontosságú szerepet. A már említett lobbytevékenység pedig olyan anyagi segítségnyújtást jelent a Pontok számára, amely sok esetben jelenti az egyetlen fennmaradási lehetőséget egy – egy kistelepülés esetében.

Célok megvalósítása: A hálózat legfontosabb célja a szakértő segítség nyújtása a digitális szakadék leküzdésében és az elektronikus közszolgáltatások elterjesztésében. Az eMagyarország Pontok széleskörű szolgáltatásainak igénybevételének köszönhetően hosszú távon csökkenhet az okmányirodák leterheltsége is. Mindezek közvetve járulnak hozzá a regionális különbségek leküzdéséhez, a munkahelyek teremtéséhez és megtartásához, a fiatalok helyben maradásához, a munkanélküliség csökkentéséhez, a munkaerő helyben maradásához és az esélyegyenlőség megteremtéséhez.