„Az Európai Unió 1999 decemberében hozta nyilvánosságra az eEurope – kezdeményezést, melyet a köznyelvben eEurope – Információs Társadalmat Mindenkinek stratégiaként emlegettek. Ez a dokumentum a korábbi Bangermann- jelentésben foglaltakhoz képest szemléletbeli változást tükrözött: elutasította az információs fejlődés kizárólag gazdaságközpontúságát és a társadalmi érzékenységet hangsúlyozva az életminőség javítását és a társadalom információs fejlődésbe való bevonását tűzte ki célul. Csatlakozva ezen célokhoz 2003-ban hazánkban is elindult az eMagyarország Program.”

Az eMagyaroszág Programot az Informatikai és Hírközlési Minisztérium hívta életre azzal a szándékkal, hogy a közösségi internet hozzáférést biztosítsa és kiterjessze az ország teljes területére, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre és a kistelepülésekre. A Program kiemelkedően fontos célja, hogy az internet elterjedés növelésének révén a különböző társadalmi rétegek tekintetében az esélyegyenlőséget megteremtse.

A Program indulásakor a kormányzati szándékkal összhangban hosszú távú célként fogalmazódott meg, hogy az ország egész területén elérhető, közösségi Internet-hozzáférési pontok biztosítsák a világháló használatát mindaddig, ameddig az állampolgárok jelentős részének otthonában különböző okokból (technikai, anyagi) nincs lehetőség a nagy sávszélességű internet kialakítására. Az így létrehozott eMagyarország Pontok hozzájárultak ahhoz, hogy az állampolgárok mind szélesebb köre megismerhesse az internetet, ezen keresztül pedig biztosítsa a digitális esélyegyenlőséget, illetve megteremtődjenek az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybevételének alapjai.

A program eredeti konkrét célja volt, hogy a 2004-es év végéig mintegy 2200-2500, 2006-ra pedig körülbelül 4000 működő eMagyaroszág Pont jöjjön létre az ország egész területén. Jelenleg az eMagyarország Program, mint feladat, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (eMagyarország Centrum) gondozásában működik. A folyamatosan frissülő adatbázisban pillanatnyilag 1300 működő eMagyarország Pont szerepel, de ez a szám napról napra változik.