seszták miklós_köszöntőhözKedves Látogató!

Az ország gazdasági versenyképességének növelésében és az ügyfélbarát, költséghatékony közigazgatás kialakításában kulcsfontosságú tényező a lakosság digitális írástudásának fejlesztése, az internethasználat elterjedtségének növelése. Az eMagyarország Program küldetése éppen ez, hogy minél több állampolgárt vonjon be az internethasználók táborába, ezáltal hozzájárulva a különböző társadalmi rétegek közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez. A programban különösen nagy hangsúlyt fektetünk a szélessávú interneteléréssel kevésbé vagy egyáltalán nem ellátott területekre, a kisebb falvakra és egyéb hátrányos helyzetű településekre.

Az eMagyarország Program indulásakor hosszú távú célként fogalmazódott meg, hogy az ország egész területén elérhető, közösségi internet-hozzáférési pontok lehetővé tegyék a világháló használatát mindaddig, amíg az állampolgárok jelentős részének otthonában különböző – akár technikai, akár anyagi – okokból nincs lehetőség a nagy sávszélességű internet kialakítására. Az ennek érdekében létrehozott eMagyarország Pontok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az állampolgárok mind szélesebb köre megismerhesse az internetet, és elindulhasson a digitális felzárkózás útján. Mindez nemcsak a programhoz csatlakozók mindennapjaiban hozott gyökeres változásokat, de megteremtette az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybevételének alapjait is.

A munkaerőpiaci versenyképesség tekintetében a legtöbb munkakörben ma már elengedhetetlen a megfelelő digitális kompetenciák megléte. Ha tekintetbe vesszük, hogy a magyar felnőtt lakosság mintegy 40 százaléka még napjainkban is digitálisan írástudatlan, könnyen belátható, hogy az állampolgárok infokommunikációs képzettségének fejlesztésében jelentős lehetőségek rejlenek a foglalkoztatottság növelése szempontjából.

Hogy minél többen élhessenek az internet nyújtotta előnyökkel, nemcsak azt kell elérnünk, hogy a szükséges eszközök eljussanak minden potenciális felhasználóhoz, hanem az is legalább annyira fontos, hogy az érdeklődők hozzáértő segítséggel tehessék meg az első lépéseket a digitális társadalomban történő részvétel felé. Az infrastrukturális háttér megteremtése érdekében pedig a kormány – a piaci szereplőkkel együttműködve – a 2020-as Európai Uniós határidő előtt két évvel, már 2018-ra el kívánja érni, hogy minden háztartásba eljusson a szélessávú internetelérés lehetősége.

Az Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által koordinált eMagyarország Program 1400 eMagyarország Pontot fog össze, hazánk teljes területét lefedve. Fenntartói oldalról az ePontok összetétele rendkívül sokszínű: önkormányzatok, könyvtárak, egyházak és sok más típusú intézmény és közösség veszi ki a részét az infokommunikációs ismeretek terjesztéséből. A hálózatban dolgozó mintegy 2500 szakértő – úgynevezett eTanácsadó – többségében önkéntesként, társadalmi munkában segít eligazodni a rászorulóknak a digitális világban.

Kiemelkedően fontos célunk, hogy az eMagyarország Centrum minél szélesebb körű együttműködési lehetőségeket teremtsen más hálózatokkal, programokkal is, amelyek mentén egymást erősítve valósíthatjuk meg kitűzött céljainkat, hozzájárulva egy 21. századi magyar gazdaság és társadalom kiépüléséhez.

Amennyiben programunk felkeltette érdeklődését, csatlakozna hálózatunkhoz vagy szívesen végezne eTanácsadói munkát, kérem, forduljon kollégáimhoz bizalommal, az itt található elérhetőségek valamelyikén!

Üdvözlettel:

dr. Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter